Formularz zapisów na weekendy małżeńskie

21 sie 22


  MIEJSCE WEEKENDU

  Weekendy podstawowe dla małżeństw:

  10 – 12 marzec 2023 / Hebdów koło Krakowa

  26 – 28 maj 2023 / Czerna koło Krzeszowic

  29 września – 1 październik 2023 / Czerna koło Krzeszowic

  Weekendy pogłębiające dla małżeństw:

  14 – 16 kwietnia 2023 / Potrzeby / Czerna koło Krzeszowic

  27 – 29 października 2023 / Temperamenty / Hebdów koło Krakowa

  8 – 10 grudnia 2023 / Miłość Erotyka Dialog / Hebdów koło Krakowa


  DANE KONTAKTOWE

  W JAKIM TERMINIE CHCECIE POJECHAĆ NA WEEKEND?


  JAK DOWIEDZIAŁEŚ/ŁAS SIĘ O "WEEKENDACH MAŁŻEŃSKICH"

  InternetOd znajomychW kościeleInne


  DLACZEGO CHCECIE JECHAĆ NA WEEKEND?


  KIEDY I GDZIE BYLIŚCIE NA WEEKENDZIE PODSTAWOWYM?

  Ważne! W związku z niniejszym zgłoszeniem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - będą one użyte wyłącznie w celu organizacji tych rekolekcji i do kontaktu organizatorów z Wami. Dalsze informacje o zakresie, celach, podstawie prawnej, sposobach tego przetwarzania oraz o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, są opisane w naszej Klauzuli Informacyjnej. Prosimy zapoznać się z tym dokumentem przed naciśnięciem przycisku ZAREJESTRUJ. Rejestrując się potwierdzacie Państwo zapoznanie się z informacjami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej. Postaramy się odpowiedzieć nie później niż w ciągu 7 dni. Serdecznie zapraszamy! Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Jaworznie.