Formularz zapisów na weekendy dla narzeczonych

26 sie 22


  MIEJSCE WEEKENDU

  19 – 21 lipca 2024 / Czeladź


  ON

  ONA

  W JAKIM TERMINIE CHCECIE POJECHAĆ NA WEEKEND?


  JAK DOWIEDZIAŁEŚ/ŁAS SIĘ O "WEEKENDACH DLA NARZECZONYCH"

  InternetOd znajomychW kościeleInne

  Ważne! W związku z niniejszym zgłoszeniem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - będą one użyte wyłącznie w celu organizacji tych rekolekcji i do kontaktu organizatorów z Wami. Dalsze informacje o zakresie, celach, podstawie prawnej, sposobach tego przetwarzania oraz o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, są opisane w naszej Klauzuli Informacyjnej. Prosimy zapoznać się z tym dokumentem przed naciśnięciem przycisku ZAREJESTRUJ. Rejestrując się potwierdzacie Państwo zapoznanie się z informacjami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej.

  Postaramy się odpowiedzieć nie później niż w ciągu 7 dni. Serdecznie zapraszamy! Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Jaworznie.

  NAPISZ WIADOMOŚĆ