O nas

Jesteśmy zwyczajnymi małżeństwami, jakie można spotkać wszędzie. Pragniemy pokazać innym małżonkom czy narzeczonym, że DIALOG może być sposobem na życie. To właśnie przyświeca naszym działaniom we wspólnocie. Wiemy, że jest to też sposób codziennego życia.

Dialog nie służy do rozwiązywania problemów. Dialog prowadzi do spotkania osób, do zrozumienia siebie nawzajem i przyjęcia drugiego człowieka w miłości, takim, jakim on jest. Dialog jest dopiero wstępem do rozwiązywania problemów.

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE SĄ RUCHEM REKOLEKCYJNYM MAJĄCYM NA CELU: 

  • POGŁĘBIENIE WIĘZI MAŁŻEŃSKIEJ,
  • POMOC W LEPSZYM I GŁĘBSZYM ZROZUMIENIU SIĘ MĘŻA I ŻONY,
  • ORAZ PEŁNIEJSZE DOŚWIADCZENIE SAKRAMENTALNEGO WYMIARU ICH ZWIĄZKU.

DOKONUJE SIĘ TO POPRZEZ PROPONOWANIE MAŁŻEŃSTWOM TAKIEJ FORMY DIALOGU, KTÓRY Z JEDNEJ STRONY POZWOLI MĘŻOWI I ŻONIE GŁĘBIEJ POZNAĆ SIĘ NAWZAJEM, Z DRUGIEJ ZAŚ – W PRZYPADKU NIEPOROZUMIEŃ – POMOŻE ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY MIĘDZY MAŁŻONKAMI.

Każdy z nas przeżywa różne problemy: osobiste, małżeńskie, duchowe. I oto powstaje zasadnicze pytanie: czy potrafię, chcę, próbuję, do rozwiązywania tych problemów zastosować dialog z samym sobą, Panem Bogiem, drugim człowiekiem? Czyli wykorzystać warsztat Spotkań Małżeńskich. Jeżeli próbuję, to znaczy, że żyję tą duchowością i dialog jest istotą mojej duchowości. A my chcemy tą duchowością dzielić się z innymi. 

 

DLACZEGO NALEŻYMY DO OŚRODKA SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH W JAWORZNIE?

Wartości dodanych jakie stają się naszym udziałem jest tak wiele:

  • Mamy miejsce, przestrzeń i czas dla naszego małżeństwa, które dają regularne spotkania członków grup Spotkań Małżeńskich.
  • Jesteśmy wdzięczni że dialog stał się drogą w naszym małżeństwie i pomógł nam się lepiej usłyszeć, zrozumieć i pokochać.
  • Mamy ludzi wśród których możemy czuć się swobodnie i bezpiecznie oraz w relacji z którymi inspirujemy się wzajemnymi doświadczeniami.
  • W sytuacjach trudnych możemy liczyć na pomoc, zrozumienie i wsparcie innych małżeństw oraz duszpasterzy naszego ośrodka.

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem Przyjaciół Spotkań Małżeńskich z siedzibą w Jaworznie, wchodzącym w skład międzynarodowego Ruchu Spotkań Małżeńskich. Nasza historia to już przeszło 40 lat działalności w Polsce i jednocześnie od 30 lat na terenie Diecezji Sosnowieckiej (czyli od samego początku jej powstania).