PO PIERWSZE RODZINA!

09 maj 23

W ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżenskiech otrzymało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 150 000 zł na organizację Wakacyjnych Rekolekcji Rodzin

Na WRR zapraszamy wszystkich, którzy za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz są nakierowani na jego rozwój. Naszym celem jest wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo – wychowawczego dla dzieci a także przygotowanie małżonków i narzeczonych m.in. do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym. Jesteśmy skoncentrowani na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Na 7 turnusach WRR zostanie zrealizowanych 17 tematów. Różnorodność poruszanej problematyki umożliwi wielopłaszczyznowe wsparcie małżonków i rodzin, doświadczanie w rodzinach wzajemnej bliskości, miłości i budowania zaufania. Wszystkie działania organizatorów WRR są działaniami WOLONTARYJNYMI, skierowanymi na cel, którym jest dobro rodziny.

Pełna dokumentacja podjętych działań będzie przedstawiona na stronie: www.spotkaniajaworzno.pl