Trzecia Niedziela

Co miesiąc, w trzecią niedzielę, spotykamy się w Jaworznie Szczakowej, w parafii Świętej Elżbiety, gdzie proboszczem jest ksiądz Józef Gut – założyciel i opiekun jaworznickiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich.

Rozpoczynamy o 16.00 Mszą Świętą, na której gra nasz zespół muzyczny. Czytamy niedzielne czytania, śpiewamy pieśni i modlimy się w naszych osobistych intencjach, które każdy może napisać wcześniej i wrzucić do specjalnego koszyka. Po mszy zapraszamy wszystkich do salki przy plebanii na spotkanie. W czasie jego trwania zapewniamy dzieciom opiekę. Spotkania miewają formę prelekcji, warsztatów, wykładów. Tematykę staramy się dopasować do naszych wspólnych oczekiwań.  Na każdym spotkaniu jest czas, żeby przy herbatce i ciastku porozmawiać ze znajomymi, a także poznać nowych uczestników. Po wakacjach, mamy zwyczaj organizowania spotkania powakacyjnego, z poczęstunkiem i wspólnym biesiadowaniem.

Spotkania w trzecie niedziele są otwarte dla każdego. Przychodzą całe małżeństwa z różnym stażem, z dziećmi, czasem z rodzicami. Przychodzą też pojedyncze osoby w różnym wieku. Niektórzy spośród nas brali udział w weekendach dla małżeństw czy narzeczonych, lub różnych wakacyjnych rekolekcjach. Są też tacy, którzy jeszcze nigdzie nie wyjeżdżali. Wspólnie poszukujemy możliwości rozwoju osobistego, a także rozwoju miłości i porozumienia w naszych rodzinach.

Ciebie też zapraszamy!