Międzynarodowy zjazd Animatorów w Tarnowie

⁄ Dodane:

W dniach 8-10 września odbył się w Tarnowie Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich.

Mottem Zjazdu były słowa z Listu św. Piotra: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszami dzieła potęgi Tego ,który Was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”.(1P2,9)

W Zjeździe wzięło udział ok. 350 osób z 14 krajów, w których rozwijają się Spotkania Małżeńskie.

Nasz ośrodek reprezentowało 7 par małżeńskich.

galeria zdjęć

Dziel się i komentuj