formularz rejestracyjny

"Wakacje rodzinne"

Wakacje rodzinne – zapisz się

Wakacje rodzinne – zapisz się

MIEJSCE REKOLEKCJI

IMIĘ I NAZWISKO (imię męża i żony w przypadku małżeństwa)

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL KONTAKTOWY

DZIECI


JAK DOWIEDZIAŁEŚ/ŁAS SIĘ O "WAKACJACH RODZINNYCH"
InternetOd znajomychW kościeleInne

PRZECZYTAJ REGULAMIN
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu
Ważne! W związku z niniejszym zgłoszeniem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - będą one użyte wyłącznie w celu organizacji tych rekolekcji i do kontaktu organizatorów z Wami. Dalsze informacje o zakresie, celach, podstawie prawnej, sposobach tego przetwarzania oraz o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, są opisane w naszej Klauzuli Informacyjnej. Prosimy zapoznać się z tym dokumentem przed naciśnięciem przycisku ZAREJESTRUJ. Rejestrując się potwierdzacie Państwo zapoznanie się z informacjami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej. Postaramy się odpowiedzieć nie później niż w ciągu 7 dni. Serdecznie zapraszamy! Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Jaworznie.

PŁATNOŚĆ

Wpis na listę uczestników zostanie dokonany po wpłacie zadatku w wysokości: 100,00 zł od każdej zapisanej osoby w terminie do 15.03.2020 r. z dopiskiem: miejscowość/ temat/termin na nr konta:

PEKAO I O. w Jaworznie
23 1240 1356 1111 0010 1233 9421
Parafia Św. Elżbiety Węgierskiej
ul. Sobieskiego 1
43-600 Jaworzno

NAPISZ WIADOMOŚĆ