formularz rejestracyjny

"Wakacje rodzinne"

Wakacje rodzinne – zapisz się

Wakacje rodzinne – zapisz się

  MIEJSCE REKOLEKCJI

  IMIĘ I NAZWISKO (imię męża i żony w przypadku małżeństwa)
  TELEFON KONTAKTOWY
  E-MAIL KONTAKTOWY
  DZIECI


  JAK DOWIEDZIAŁEŚ/ŁAS SIĘ O "WAKACJACH RODZINNYCH"
  InternetOd znajomychW kościeleInne

  PRZECZYTAJ REGULAMIN
  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu
  Ważne! W związku z niniejszym zgłoszeniem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - będą one użyte wyłącznie w celu organizacji tych rekolekcji i do kontaktu organizatorów z Wami. Dalsze informacje o zakresie, celach, podstawie prawnej, sposobach tego przetwarzania oraz o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, są opisane w naszej Klauzuli Informacyjnej. Prosimy zapoznać się z tym dokumentem przed naciśnięciem przycisku ZAREJESTRUJ. Rejestrując się potwierdzacie Państwo zapoznanie się z informacjami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej. Postaramy się odpowiedzieć nie później niż w ciągu 7 dni. Serdecznie zapraszamy! Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Jaworznie.
  PŁATNOŚĆ

  Wpis na listę uczestników zostanie dokonany po wpłacie zadatku w wysokości: 100,00 zł od każdej zapisanej osoby w terminie do 15.03.2020 r. z dopiskiem: miejscowość/ temat/termin na nr konta:

  PEKAO I O. w Jaworznie
  23 1240 1356 1111 0010 1233 9421
  Parafia Św. Elżbiety Węgierskiej
  ul. Sobieskiego 1
  43-600 Jaworzno

  NAPISZ WIADOMOŚĆ