Historia Wspólnoty

Spotkania Małżeńskie w Polsce

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym ruchem, mającym na celu promowanie dialogu jako drogi duchowej, przede wszystkim w małżeństwie i wśród par przygotowujących się do małżeństwa, ale także jako drogi osobistego życia wewnętrznego oraz sposobu funkcjonowania w otaczającym nas świecie. Głównym celem Spotkań Małżeńskich jest pogłębianie więzi małżeńskiej, przez proponowanie małżonkom wzajemnej dialogu, jak również przez pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku.

Katolickie Spotkania Małżeńskie (ang. Encounters of Married Couples)
są międzynarodowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych,
uznanym w dniu 15 sierpnia 2009 r.
Dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich

Więcej informacji o ruchu Spotkań Małżeńskich w Polsce znajdziecie na
www.spotkaniamalzenskie.pl

Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Jaworznie

Poczynając od 1993 roku z inicjatywy i zachęty księdza Józefa Guta, ówczesnego wikarego w parafii MB Nieustającej Pomocy w Jaworznie, pary małżeńskie z Jaworzna zaczęły uczestniczyć w weekendach organizowanych przez ośrodek krakowski Spotkań Małżeńskich. Wiosną 1995 roku odbył się w parafii pierwszy cykl Wieczorów dla Zakochanych, w którym uczestniczyło blisko 30 par. 

We wrześniu 1998 roku z pomocą pary liderów z ośrodka krakowskiego odbył się pierwszy w diecezji „Weekend Małżeński”. Osoby duchowne uczestniczące w takich rekolekcjach pogłębiają swój dialog z Bogiem oraz pomiędzy sobą. Zdobywając doświadczenie dialogu księża mogą także wspomagać swoją posługą duszpasterstwo rodzin w ramach Spotkań Małżeńskich lub innych wspólnot.

Od 2020 roku przyjęliśmy status Stowarzyszenia Przyjaciół Spotkań Małżeńskich, którego członkami są pary małżeńskie z naszego ośrodka. Prace Stowarzyszenia wspierają i są bezpośrednio powiązane ze wszystkimi działaniami, jakie są prowadzone i organizowane przez Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Jaworznie. Działaniami ośrodka kieruje Zarząd złożony z 4 małżeństw.

Zapraszamy także Was – drodzy małżonkowie i narzeczeni – na spotkanie ze sobą i z Bogiem poprzez DIALOG

Nasze Główne Kierunki Działania

  • Weekendy dla Małżonków – których celem jest odnowienie więzi małżeńskiej poprzez dialog
  • Weekendy dla Narzeczonych –  przeznaczone dla narzeczonych oraz dla par myślących o przyszłym małżeństwie
  • Rekolekcje Wakacyjne – dla całych rodzin w miesiącach wakacyjnych organizujemy wyjazdowe turnusy
  • Małe Grupy – dla małżeństw, chcących kontynuować doświadczenie związane z relacjami i dialogiem, prowadzimy comiesięczne spotkania w grupie kilku małżeństw
  • III Niedziele – spotkania otwarte dla każdego, połączone z Mszą Świętą, organizowane w każdą trzecią niedzielę od września do czerwca, prowadzone w formie prelekcji, warsztatów lub wykładów