Berdyczów 2019

⁄ Dodane:

W dniach od 8 – 9 czerwca w Berdyczowie na Ukrainie u gościnnych Sióstr
Honoratek odbyły się rekolekcje pogłębiające „Ku lepszemu wzajemnemu
zrozumieniu ze szczególnym uwzględnieniem temperamentów”
W rekolekcjach uczestniczyło 13 par małżeńskich, 8 par z Berdyczowa i 5
par z Kijowa (w tym 2 pary z ośrodka grekokatolickiego). Rekolekcje
prowadziły 2 pary polskich animatorów z ośrodka SM w Jaworznie: Barbara
i Mirosław Graczkowie oraz Małgorzata i Adam Wiorkowie, a opiekę duchową
sprawował animator, karmelita o. Maksymilian Podwika z Berdyczowa.
Był to szczególny czas działania Ducha Świętego oraz pracy, w którym
małżonkowie odkrywali własne temperamenty i starali się poznawać ich cechy.

galeria zdjęć

Dziel się i komentuj